مصرف کمتر چربی

یکی از راه های لاغر شدن کنترل مقدار مصرف جربی است. سقف مقدار مصرف جربی روزانه برا ی خانم ها تا 50 گرم و برای آقایان تا 70 گرم می باشد. که با توجه به آن می توانید میزان مصرف چربی روزانه خورد را تنظیم کنید. کنترل کردن میزان مصرف چربی قدم مهمی برای رسیدن به تناسب اندام است.

سایر نکات مرتبط :
خوردن غذای کم چرب یعنی خوردن غذای کمتر

فردی که مقدار مصرف چربی را کم می کند باید از مقدار غذای کمتری صرف نظر کند. زیرا غذا های [مشاهده »]

وجود چربی به صورت فشرده

چربی بسیار آسان ذخیره می شود و این موضوع به این خاطر است که کالری ، در چربی های بدن [مشاهده »]