وجود چربی به صورت فشرده

چربی بسیار آسان ذخیره می شود و این موضوع به این خاطر است که کالری ، در چربی های بدن بصورت فشرده وجود دارد.

سایر نکات مرتبط :
خوردن غذای کم چرب یعنی خوردن غذای کمتر

فردی که مقدار مصرف چربی را کم می کند باید از مقدار غذای کمتری صرف نظر کند. زیرا غذا های [مشاهده »]

مصرف کمتر چربی

یکی از راه های لاغر شدن کنترل مقدار مصرف جربی است. سقف مقدار مصرف جربی روزانه برا ی خانم ها [مشاهده »]