خوردن غذای کم چرب یعنی خوردن غذای کمتر

فردی که مقدار مصرف چربی را کم می کند باید از مقدار غذای کمتری صرف نظر کند. زیرا غذا های چرب بیشتر از غذاهای کم چرب کالری دارند. این در حالی است که این نوع غذاها از نظر کمیت بسیار ناچیز به نظر می رسند.

سایر نکات مرتبط :
وجود چربی به صورت فشرده

چربی بسیار آسان ذخیره می شود و این موضوع به این خاطر است که کالری ، در چربی های بدن [مشاهده »]

مصرف کمتر چربی

یکی از راه های لاغر شدن کنترل مقدار مصرف جربی است. سقف مقدار مصرف جربی روزانه برا ی خانم ها [مشاهده »]