تماس با ما

مسیر رسیدن به تناسب اندام روشن است ، اگر در مسیر ورزش باشید


برای ارتباط با دپارتمان پشتیبانی مسیر ورزش می توانید از طریق راه ارتباطی زیر اقدام کنید

ایمیل : hi@masirevarzesh.ir

در صورت ارسال ایمیل لطفاٌ سطح اولویت پیام خود را نیز عنوان کنید تا در صورت فوریت ، شما در اولویت باشید. ایمیل های با اولویت بالاتر ، در همان روز و سایر ایمیل ها در کمتر از 48 ساعت پاسخ داده خواهند شد.

زمان رسیدگی

زمان رسیدگی به پیام های کاربران در ساعات کاری به وسیله اپراتور پشتیبانی مسیر ورزش انجام شده و وضعیت رسیدگی به امورات نیز به کاربر اطلاع داده خواهد شد.

ساعات کاری اپراتور

ساعات کاری اپراتور پشتیبانی ، از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۴:00 و از ساعت 15:30 تا 18:00 است. ساعات کاری اپراتور ، پنجشنبه ها و جمعه ها نیز به همین روال خواهد بود. ایمیل ها بعد از ساعت 18:00 در روز بعد بررسی خواهند شد.